facebook twitter

Vesihuolto 2019 esitelmät

 

Vesihuolto 2019 ohjelma pdf-muodossa.

 

Muistiin kannattaa painaa seuraavat tapahtumat:

  • Vesihuolto 2020 –päivät 13.-14.5.2020, Botniahallissa & Vaasassa. Lisätietoja.
  • Yhdyskuntatekniikka 2021 –näyttely 19.-20.5.2021, Turun messukeskuksessa. Vesihuolto 2021 järjestetään Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttelyn yhteydessä.

Keskiviikko 15.5.2019 Wilhelm -sali
Aamupäivä
Puheenjohtaja: apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys

09.00           Ilmoittautuminen ja tulokahvi

09.30           Vesihuolto 2019 -päivien avaus
VVY:n hallituksen puheenjohtaja yksikön päällikkö Jyrki Kaija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY, esitys       

09.45            Danish water utilities’ experiences in international activities
Anders Buur Bækgaard, Congress President, IWA 2020 World Congress, esitys

10.10           Vesihuoltolaitosten kansainvälistymishanke
 
DI Paul Silfverberg, Planpoint Oy, esitys

10.15           Juomavesidirektiivin uusiminen
neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, Sosiaali- ja terveysministeriö, esitys ja lyhennelmä

10.30           Ansiomerkkien ja stipendien jako

                    *         VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit (julkaisuvapaa 15.5. klo 11), tiedote

                    *         Kemira-palkinto (julkaisuvapaa 15.5. klo 12), tiedote

                    *         VVY:n stipendi (julkaisuvapaa 15.5. klo 11), tiedote

Huom! Ansiomerkkien ja stipendien saajien nimet ovat julkaisuvapaita vasta tilaisuuden jälkeen eli 15.5. klo 11, Kemira-palkinnon saaja 15.5. klo 12.

Iltapäivä
Teema: Talousveden käsittely ja laatu
Puheenjohtaja: vesiasiain päällikkö Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys

13.00           Talousveden mikromuovit
 ryhmäpäällikkö Markus Sillanpää, Suomen ympäristökeskus

13.20           Vuonteen tekopohjavesilaitos käytössä 18 vuotta -käyttökokemukset, vaikutukset ja jatkokehittäminen
DI Petri Reijonen, Suomen Pohjavesitekniikka Oy, esitys  ja tiivistelmä

13.40           Raakavetenä Aurajoki – haasteet ja ratkaisut Turun Seudun Vesi Oy:n varavesilaitoksen prosessivalintaan
Projekti-insinööri Iida Sormanen, Pöyry Finland Oy, esitys ja tiivistelmä

14.00           Työkaluja talousveden uhkien riskiperusteiseen hallintaan – mikrobien poistotehokkuudet ja QMRA
FM, tutkija Anna-Maria Hokajärvi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, esitys ja tiivistelmä

14.20           Vesihuoltolaitoksen elinkaariarviointi - vertailu membraanien ja perinteisen käsittelyn välillä
 
Tohtorikoulutettava Panu Laurell, Aalto-yliopisto, esitys ja tiivistelmä

14.40           Suomen talousvesiverkostojen mikrobisto - uutta tietoa vesijohdoissa elävistä eukariooteista 
Tutkija, TkT, Jenni Inkinen, Itä-Suomen yliopisto/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja erikoistutkija, dos., FT, Tarja Pitkänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,esitys ja tiivistelmä

Teema: Vesihuollon rakennemuutos
Puheenjohtaja: yksikön päällikkö Jyrki Kaija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

15.30           Vesihuollon rakennemuutos
vesihallintoneuvos Minna Hanski, maa- ja metsätalousministeriö, esitys ja tiivistelmä

15.50         Infra-isännöinnin ja operointipalvelujen kehittäminen 
erityisasiantuntija Tuulia Innala, Kuntaliitto,esitys  ja tiivistelmä

16.10         Vesihuollon rakennemuutos, esimerkkejä osuuskunnista
 
toiminnanjohtaja Nina Pimiä, SVOSK ry, esitys  ja tiivistelmä

 16.30          Vesihuollon organisaatiot muissa Pohjoismaissa
TkT Pekka Pietilä, Tampereen yliopisto, esitys  ja tiivistelmä

16.50           Loppukeskustelu

17.00           Ohjelma Wilhelm -salissa päättyy

Keskiviikko 15.5.2019 Wolmar -sali

Teema: Jätevesi I
Puheenjohtaja: vesiasiain päällikkö Saijariina Toivikko, Vesilaitosyhdistys

13.00           Taskilan MBR-yksikkö - kokemuksia ja tuloksia 
DI Sofia Risteelä, Oulun Vesi, esitys ja tiivistelmä

13.20           Jätevesien lääkejäämien käsittelyn kustannustehokkuustarkastelu
Ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus, esitys ja tiivistelmä

13.40           Haitta-aineiden poisto jätevedestä, pilotointi Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla
Ryhmäpäällikkö Paula Lindell, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, esitys ja tiivistelmä

14.00           Jätevedenkäsittelyn hiilijalanjälki pienemmäksi ravinteita kierrättämällä - Case Hiedanranta
Tutkimusinsinööri Riikka Malila, Suomen ympäristökeskus, esitys ja tiivistelmä

14.20           MBR-prosessin käyttökokemukset ja toiminta Parikkalan jätevedenpuhdistamolla
Projektipäällikkö Ville Venejärvi, Ramboll Finland Oy, esitys ja tiivistelmä

Teema: Verkostot I
Puheenjohtaja: tuotantopäällikkö Jukka Tyrväinen, Jyväskylän Energia Oy

15.10           Porrasilmastus ja hapensyöttö viemäristön rikkivetykorroosion estämisessä, kokemuksia Turusta.
Tekninen päällikkö Jarno Arfman, Turun seudun puhdistamo Oy ja projektipäällikkö Jarmo Sallanko, Pöyry Finland Oy, esitys ja tiivistelmä

15.30           Suomen vesihuoltoverkostojen kunto ja saneeraustarpeen kehittyminen tulevaisuudessa - VNTEAS-hankkeen keskeiset tulokset verkostojen osalta
tohtorikoulutettava Tuija Laakso, Aalto-yliopisto,esitys

15.50           Vesihuoltoverkoston korjausvelan laskennan kehitys
 
Vanhempi asiantuntija Zenja Kahila, Rapal Oy, esitys

16.10           Tilanlaskennasta ja vuotovesistrategiasta verkostojen hallintaan!
 
osastonjohtaja Kia Aksela, verkostoinsinööri Miia Halme ja projektipäällikkö  Doris Kalve, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, esitys ja tiivistelmä

16.30           IoT tehokkaamman ja turvallisemman vedenjakelun mahdollistajana
Offering manager Kim Bärlund, Uponor Infra Oy, esitys ja tiivistelmä

16.50           Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt avuksi verkkojen rakentamiseen
Johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, esitys ja tiivistelmä

17.10           Loppukeskustelu

17.20           Ohjelma Wolmar -salissa päättyy

Keskiviikko 15.5.2019 Alvar

Teema: Vesihuoltolaitosten kansainvälistyminen

Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys

 

13.00           International cooperation between water utilities
 
Anders Buur Bækgaard, Congress President, IWA 2020 World Congress, esitys

13.10           Vesihuoltolaitosten kansainvälistymishankkeen keskeiset tavoitteet ja tulokset
 
DI Paul Silfverberg, Planpoint Oy, esitys

13.40           Vesihuoltolaitoksen puheenvuoro 1: Twinning
Toimitusjohtaja Irina Nordman, Turun Vesihuolto Oy, esitys

13.55           Monitoimijahankkeen valmistelu Nepaliin (PIF)
Toimialajohtaja Kai Vakkila, Ramboll Finland Oy, esitys

14.10           Vesihuoltolaitoksen puheenvuoro 2: Nepal PIF
Yksikön päällikkö Jyrki Kaija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, esitys

14.25           Finnish Water Forumin esittely
Toimitusjohtaja Topi Helle, Finnish Water Forum, esitys jatiivistelmä

14.35           WaterFinns ry:n esittely
 
Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Karjalainen, WaterFinns, esitys

14.45           Young Water Professionals -toiminnan esittely
DI Annina Takala, Vesiyhdistyksen YWP-jaos, Emerging Water Leaders Steering Committee, esitys

14.55           Keskustelu ja yhteenveto

 

15.25           Kahvitauko

Teema: Asiakaskohtaamisia
Puheenjohtaja: tiedottaja Eeva Hörkkö, Vesilaitosyhdistys

15.55           Asiakaskokemuksen mittaaminen vesihuollossa
Kehityspäällikkö Helena Tuovinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, esitys

16.15           Hulevesi tutuksi viestinnän keinoin
Ympäristöasiantuntija Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, esitys ja tiivistelmä

16.35           Some vesihuoltolaitoksen viestinnässä
Asiantuntija Eero Makkonen, Pöyry Finland Oy, esitys

16.55           Dialogia sosiaalisessa mediassa
Vastaava tiedottaja Kati Mäki-Latikka, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, esitys

17.15           Loppukeskustelu

17.25           Ohjelma Alvarissa päättyy

Torstai 16.5.2019,  Wilhelm -sali
Teema: Digitalisaatio

Puheenjohtaja: liiketoimintajohtaja Kimmo Rintamäki, Nivos Vesi Oy

09.10           Jäteveden kiertotaloutta johdetaan älykkäällä palveluväylällä
Head of Digital Services Jyri Eskelinen, Mipro Oy, esitys

09.30           Tekoälyn hyödyntäminen jätevedenpuhdistamon operoinnissa
Projektipäällikkö Anna Sipilä, Ramboll Finland Oy, esitys ja tiivistelmä

09.50           Digitaaliset asiakaspalveluratkaisut - kokemuksia Suomesta ja maailmalta
Johtava asiantuntija Heidi Rauhamäki, Pöyry Finland Oy, esitys ja tiivistelmä

10.10           Vesilaitosten yhteisen digistrategian valmistelu etenee
Osastopäällikkö Aino Ikäheimo, Sitowise Oy, esitys

10.30           Tauko ja tutustuminen Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyyn

Teema: Verkostot II
Puheenjohtaja: professori Riku Vahala, Aalto-yliopisto

11.05           Reaaliaikainen tilannekuva vesijohtoverkostosta
Konsultointipäällikkö Jenni Malmlund, Trimble Solutions Oy, esitys ja tiivistelmä

11.25           Verkostovesien mikrobiologiset uhat – havaintoja 20 vuoden ajalta
johtava tutkija Ilkka Miettinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, esitys ja tiivistelmä

11.45           HSY:n uusi sekaviemärimalli
Kehittämisinsinööri Leena Sänkiaho, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, esitys ja tiivistelmä

12.05           Lounastauko

Teema: Vedenhankinta
Puheenjohtaja: laitospäällikkö Ismo Lindfors, Porin Vesi, liikelaitos

13.00           Pohjavedenottamoiden velvoitetarkkailu-nykytila ja kehitystarpeet
 vanhempi tutkija Jari Rintala, Suomen ympäristökeskus, esitys ja tiivistelmä

13.20           Maa- ja vesiekosysteemien huomioiminen pohjavedenotossa
ryhmäpäällikkö Maija Jylhä-Ollila, Ramboll, esitys ja tiivistelmä

13.40           Pohjavesikaivojen tehokas käyttö ja kunnossapito
 
Projektipäällikkö Timo Friman, Pöyry Finland Oy, esitys ja tiivistelmä

14.00           Veden stabiilit isotoopit vedenhankinnan ja viemäriverkoston analysointityökaluna
 
Tutkijatohtori Pekka M. Rossi, Oulun yliopisto, esitys ja tiivistelmä

14.20           Pintavesilaitoksen riskienhallinta paranee vedenlaatu- ja virtausmallinnuksen avulla
 Tutkija Janne Juntunen, Suomen ympäristökeskus, esitys ja tiivistelmä

Teema: Omaisuudenhallinta ja ilmastonmuutos
Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Jukka Meriluoto, HS-Vesi

15.00           Vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallinnan kehittäminen
Diplomityöntekijä Aleksi Määttä, Aalto-yliopisto/Sweco Ympäristö Oy,esitys ja tiivistelmä

15.20           Vesihuollon omaisuudenhallinnan käsikirja
 johtava asiantuntija Jyrki Paavilainen, Urban Assets Oy, esitys ja tiivistelmä

15.40           Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen Suomen vesihuollossa
Tutkija Päivi Meriläinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, esitys

16.00           Loppukeskustelu

~16.10 VESIHUOLTO 2019 päättyy

Torstai 16.5.2019 Wolmar -sali
Teema: Jätevesi II

Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Petri Tuominen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

09.10           Innovatiivinen kiintoaineen ja fosforin poisto esikäsittelynä kalvoreaktorille
Tohtorikoulutettava Juho Kaljunen, Aalto-yliopisto,esitys ja tiivistelmä

09.30           Rukan uuden MBBR-laitoksen takuuajot ja vakiintuminen
Osastopäällikkö Kristian Sahlstedt, Pöyry Finland Oy, esitys 

09.50           Rinnakkaissaostuksesta biologiseen fosforinpoistoon
Diplomityöntekijä Sakari Pitkäjärvi, Huittisten puhdistamo Oy,esitys ja tiivistelmä

10.10  Typen ja fosforin talteenotto rejektivesistä – ympäristöystävällisempiä lannoitteita NPHarvest-menetelmällä
 
Diplomityöntekijä Irene Konola, Aalto-yliopisto, esitys ja tiivistelmä

10.30           Tauko ja tutustuminen Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyyn

Teema: Lietteet
Puheenjohtaja: Professor of Practice Anna Mikola, Aalto-yliopisto

11.00           Lietteen hyödyntämismahdollisuudet maatalouskäytön ulkopuolella
Manager, Sales and Sales Development Rauni Karjala, Pöyry Finland Oy,esitys

11.20           Lietteen termisten käsittelymenetelmien soveltuvuus Suomeen
Projekti-insinööri Petri Nissinen, Pöyry Finland Oy, esitys

11.40           Kierrätyslannoitteille laatujärjestelmä
Toiminnanjohtaja, Juha Pirkkamaa, Biolaitosyhdistys, esitys ja tiivistelmä

12.00           Lounastauko

Teema: Hankinnat
Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Hannu Roikola, Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy

13.00           Prosessiurakka, hankinnan näkökulma – case Taskilan MBR
 
toimialajohtaja Kalle Kiisto, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, esitys

13.20           Lietteenkuivauksen tehostaminen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla
Prosessi-insinööri Jouko Tuomi, Turun seudun puhdistamo Oy, esitys ja tiivistelmä

13.40           Vesihuollon hankinnat yhteistyössä muiden julkisten hankkijoiden kanssa
hankintapäällikkö Kristiina Bailey, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, esitys  ja tiivistelmä

14.00  Älä mokaa julkisissa hankinnoissa! Tärkeimmät neuvoni tarjoajalle ja vinkit onnistuneeseen kilpailutukseen tilaajalle
juristi Sanna Kronström, Hankintakumppanit Oy, tiivistelmä

14.20           Kahvitauko


Teema: Kiertotalous

Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Mirva Levomäki, Turun seudun puhdistamo Oy

14.40           Jätevesien ravinteet kiertoon mikrolevien avulla
 tutkija Jussi Huotari, Helsingin yliopisto,esitys 
Pahoittelemme, esitys on peruuntuntu.

 15.00           Katsaus fosforin talteenottotekniikoihin ja -vaatimuksiin Euroopassa
projekti-insinööri Laura Rossi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, esitys ja tiivistelmä

15.20           Vesiviisautta kiertotalouteen - konseptista käytäntöön
 Ryhmäpäällikkö, TkT Jani Salminen, Suomen ympäristökeskus,esitys

 

 

15.40           Loppukeskustelu

15.50           Ohjelma Wolmar -salissa päättyy

Torstai 16.5.2019, Alvar
Teema: Hallinto

Puheenjohtaja: lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys

13.00           Kuntarajat ylittävän toiminta-alueen päivitys
Asiantuntija Nasti Korhonen, Pöyry Finland Oy ja suunnittelupäällikkö Noora Liljanto, Kymen Vesi Oy, esitys ja tiivistelmä

13.20           Milleniaalit ja zetat tulevat –  toimiiko vesihuolto jatkossakin?
Kehityspäällikkö Timo Vakkilainen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY,esitys ja tiivistelmä

13.40           Vesihuoltolaitosten alueellisten perusmaksujen määritysperusteet
 Osastopäällikkö Terhi Renko ja asiantuntija Anna Klobut, Pöyry Finland Oy,esitys ja tiivistelmä

14.00           Vesihuollon vesitehokkuus – onko vesihävikin ja vedenkulutuksen vähentäminen resurssitehokasta?
Tohtorikoulutettava Suvi Ahopelto, Aalto-yliopisto, esitys

14.20           Kahvitauko

14.20           Ohjelma Alvarissa päättyy

Jaa sivu:

Tulosta