facebook twitter

Vesihuolto 2018 -esitelmät

Nyt voit tutustua Vesihuolto 2018 -päivien luennoitsijoiden tekemiin lyhennelmiin ja esityksiin, joihin on kiteytetty alan erityisosaamista.

VESIHUOLTO 2018 -päivät Saimaan kylpylässä 23. - 24.5.2018
Rauhanrinne 1, 55320 Lappeenranta

Noin 850 vesihuoltoalan ammattilaista kokoontui Rauhaan, Saimaan rannalle Vesihuolto 2018 –päiville. Vesihuolto 2018 –päivien aikana kuultiin yli 40 esitystä, joiden luennoitsijat edustavat alan ykkösasiantuntijoita Suomessa.

Vesihuoltopäivien esitelmät ja esiintyjien tekemät tiivistelmät ovat ohjelman mukaisessa järjestyksessä täällä sivustolla. Esiintyjän nimestä on linkki kyseiseen esitykseen ja toisesta linkistä näkee lyhennelmän.

Ohjelma pdf-muodossa.

 

Kiitos luennoitsijoille ja osallistujille onnistuneesta tapahtumasta! Osaavat luennot ja aktiivinen kanssakäyminen rikastuttavat alan asiantuntijoiden tietämystä arvokkaalla tavalla.

 

Puheenjohtaja: apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys

09.30
Ilmoittautuminen ja tulokahvi

10.30Vesihuolto 2018 -päivien avaus, VVY:n hallituksen puheenjohtaja, Jyrki Kaija,Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

10.50
Fosforinpoiston kehitys 1980-2020,  toimitusjohtaja Risto Saarinen, Porvoon vesi ja lyhennelmä

11.10
Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekartoitus, projektityöntekijä Maija Vilpanen, Vesilaitosyhdistys ja lyhennelmä

11.30
Ansiomerkkien ja stipendien jako (joihin liittyvät lehdistötiedotteet julkaisupaita 23.5. klo 12 jälkeen)

Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Antti Kytövaara, Kangasalan Vesi

13.30
Suunnitteluprosessi ja päätöksenteko suuressa siirtoviemärihankkeessa, projektipäällikkö Marko Männynsalo, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja lyhennelmä

13.50
Vesihuollon rakennemuutos - kunta herrana talossaan? dosentti Tapio S. Katko alias Bernard Wuolle ja dosentti Jarmo Hukka alias lordi Avebury, Tampereen teknillinen yliopisto

14.10
Kuinka laatia elintarviketeollisuusyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välinen talousvesisopimus?  asiantuntija Henna Luukkonen, Pöyry Finland Oy ja lyhennelmä

14.30
Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämisiin, vesihuoltosuunnittelija Anni Orkoneva, Ramboll  

14.50
Kemikaalisavotta vesihuoltolaitoksessa – miten kemikaaleista aiheutuvat riskit saadaan hallintaan,   käyttöpäällikkö, TkT Riitta Kettunen, Tampereen Vesi Liikelaitos 

Puheenjohtaja: tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko, Kymen Vesi Oy

13.30
Talousveden laadun jatkuvatoiminen mittaaminen pohjavesilaitoksen vedenjakeluverkostossa, tutkija, FM Jenni Ikonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  ja lyhennelmä

13.50
Vesitornien veden laatu Suomessa,  tutkija Anna Pursiainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jalyhennelmä

14.10
Desinfiointikemikaalin ja putkimateriaalin vaikutus talousvesiverkostojen bakteeristoon – pilot-tutkimus, FT, dos. Eila Torvinen, Itä-Suomen yliopisto ja lyhennelmä

14.30
PEX-putkista liukeneva tert-butyylialkoholi (TBA), tutkija Aino Pelto-Huikko, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy/ Vesi-Instituutti WANDER

Puheenjohtaja: professori Mika Mänttäri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

15.20
Työkaluja maaseudun vesihuollon kehittämiseen, tutkimusinsinööri Riikka Vilpas, Suomen ympäristökeskus ja lyhennelmä sekä yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Arvonen, Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry SVOSK

15.40
Kiintoaineen ja ravinteiden poiston tehostaminen yhdyskuntajätevedestä mikrosiivilällä, projekti-insinööri Petri Nissinen, Pöyry Finland Oy

16.00
Jätevesien fosfori hyötykäyttöön - tekniikoiden soveltuvuus Suomeen, DI Tanja Pihl, Aalto-yliopisto ja lyhennelmä

16.20
JVP-Euran jätevedenpuhdistamon puhdistustehokkuuden ja julkisuuskuvan parantaminen toimitusjohtaja Pirjo Patala, JVP-Eura Oy ja lyhennelmä

16.40
Ultratehokkaan tertiäärikäsittelyn pilotointi Lappeenrannan uudelle jätevedenpuhdistamolle, prosessisuunnittelija Maija Renkonen, Pöyry Finland Oy ja lyhennelmä

Puheenjohtaja: lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys

17.10
Innovatiiviset rahoitusratkaisut aluesaneerauksiin ja hulevesien hallintaan, liiketoimintajohtaja TkT Tuomas Raivio, Gaia Consulting Oy, (esiintyjä vaihtunut)

17.30
Palvelumuotoilun keinoin kohti parempaa asiakaskokemusta,  kehityspäällikkö Katri Henttonen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY ja lyhennelmä

17.50
Nokian Vesi Oy:n uuden jätevedenpuhdistamon hankinnan valmistelu,  lakimies, OTM, Maria Arjonen, Laki ja Vesi Oy ja lyhennelmä

18.10
Onnistuneen hankkeen avaimet - urakoitsijan näkökulma, yksikön johtaja Anne Piiparinen, YIT Rakennus Oy

Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Raimo Inkinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY

09.00
Johdattelua aiheeseen, toimitusjohtaja Raimo Inkinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HS

09.10
Typen talteenotto rejektivedestä - uusi energiatehokas teknologia, diplomityöntekijä Juho Kaljunen, Aalto-yliopisto ja lyhennelmä

09.30
Jätevedenkäsittelyn energia- ja resurssitehokkuuden parantaminen dynaamisen prosessimallinnuksen avulla, tutkimusavustaja Maija Sihvonen, Aalto-yliopisto ja lyhennelmä

09.50
Kohti energiatehokasta vesihuoltolaitosta,  johtava asiantuntija Tomi Kiuru, Motiva ja lyhennelmä

Puheenjohtaja: vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio, Lappeenrannan Läm-pövoima Oy

10.40
Vesihuoltoverkostojen tiedot verkkotietopiste.fi-palvelussa, viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen, Viestintävirasto ja lyhennelmä

11.00
Viemäriverkoston tukosten tunnistaminen jätevesipumppaamoiden datasta, automaatioinsinööri Perttu Saarinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY ja lyhennelmä

11.20
Kyberturvallisuus vesihuollossa, kyber-turva-vesihanke, projektipäällikkö Heimo Pentikäinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja lyhennelmä

11.40
IoT, tiedolla johtaminen ja alustatalous, kehityspäällikkö Timo Vakkilainen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY ja lyhennelmä

12.00
Blominmäen jätevedenpuhdistamo, tietomallinnettu kalliopuhdistamo, tietomalliasiantuntija Minna Salonsaari, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, esiintyjä vaihtunut,  johtaja, tietojohtaminen ja digipalvelut Jarkko Räsänen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
 

Puheenjohtaja: vesihuoltoinsinööri Paula Lindell, Vesilaitosyhdistys

13.20
RAVITA – Fosforin talteenottoa suoraan jätevedestä, projekti-insinööri Laura Rossi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY, esiintyjä vaihtunut, projektipäällikkö Anna Kuokkanen  HSY ja lyhennelmä

13.40
Kiekkosuodatus-tertiäärikäsittelyn käyttöönotto Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla, prosessi-insinööri Sonja Saviranta, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy ja lyhennelmä

14.00
Jätevedenpuhdistamot Suomessa mikromuovien reittinä vesiympäristöön,   väitöskirjatyöntekijä Julia Talvitie, Aalto-yliopistot

14.20
Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä, TkT, vesiasiantuntija Niina Vieno, Laki ja Vesi Oy ja lyhennelmä

Puheenjohtaja: vesiasiain päällikkö Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys

14.50
Vedentuotantoketjun fyysinen turvaaminen – case Iso-Britannia ja HSY, solution manager Harri Purmonen, Abloy Oy sekä osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto, HSY 

15.15
Vesihygienian arviointi – uusi työkalu vedenkäsittelyprosessien arviointiin, laitospäällikkö Elina Antila, Porvoon vesi ja lyhennelmä

15.35
Vedentuotannon reunaehdot ja optimointi, prosessikemisti Päivi Peltonen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja lyhennelmä

15.55
Orgaanisen aineen karakterisointimenetelmät aktiivihiilisuodatuksen seurannassa, DI Outi Kaarela, Tampereen teknillinen yliopisto ja lyhennelmä

Jaa sivu:

Tulosta