facebook twitter

VVY päivittää strategiaansa

VVY:n strategiatyö vuosille 2021-2025 käynnistyi alkuvuodesta 2019. VVY:n hallituksen strategiatyöpajojen lisäksi myös jäsenistön ja sidosryhmien edustajia on kuultu ja haastateltu.

Vesilaitosyhdistyksen toiminta ja sen kehittäminen ovat jatkuneet yhdistyksen strategian (2016-2020) linjausten mukaisesti. Seuraavan kauden (2021-2025) strategia laaditaan konsultointiyritys Rohjeta Advisorsin Jouni Heinosen ja Kimmo Suomisen tuella.

Päivityksen tavoitteena on VVY:n strategian rakentaminen ja kiteyttäminen, jotta saamme selkeämmän yhteisen käsityksen VVY:n päämäärästä sekä keinoista, joiden avulla strategiaa päivitetään ja päästään tavoitteisiin. Alustavan aikataulun mukaan VVY:n hallitus hyväksyy strategian vuoden 2019 lopulla tai 2020 alussa.

Kiitämme jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita panostuksesta VVY:n strategiatyöhön. Saimme runsaasti palautetta jäsenistöltä ja sidosryhmiltä maaliskuussa toteutetussa sähköisessä strategiakyselyssä. Lisäksi moni piipahti kertomassa näkemyksiään Vesihuolto 2019 -päivien yhteydessä Jyväskylässä järjestetyssä open house -strategiaklinikassa, jossa pureuduttiin tarkemmin muutamiin aiemmassa kyselyssä esille nousseisiin teemoihin.

Kesäkuun alussa VVY:n hallituksen jäsenet, varajäsenet, asiantuntijaryhmien edustajat, ja toimiston väki puolestaan kokoontuivat työpajaan. Pohdittavana oli muun muassa toimintaympäristön poliittiset, taloudelliset, sosiokulttuuriset, teknologiset, ympäristöön sekä lainsäädäntöön liittyvät muutosvoimat ja -trendit niin  VVY:n kuin koko vesihuoltoalan näkökulmasta.  (Alla joitakin kuvia päivän varrelta.)

Konsulttien tukemana työstetään edelleen strategian keskeisiä kysymyksiä ja tavoitteita. Työ jatkuu esimerkiksi Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivien yhteydessä Rovaniemellä syyskuussa 2019 (4-6.9.2019).

Lisätietoja: toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, osmo.seppal(a)vvy.fi, puh. 09 8689 0122.

 

Alla kuvia VVY:n toimistolla pidetystä työpajasta, johon osallistui VVY:n hallituksen jäseniä, varajäseniä, asiantuntijaryhmien edustajia, ja toimiston väkeä sekä strategiatyön fasilitoinnista vastaavat Rohjeta Advisorsin Jouni Heinonen ja Kimmo Suominen.

 

Jaa sivu:

Tulosta