facebook twitter

Vesipuitedirektiivin ja tulvadirektiivin fitness check

Euroopan komissio on julkaissut tiekartan vesipuitedirektiivin ja tulvadirektiivin toimivuustarkastelusta (fitness check).

Toimivuustarkastelu koskee sekä vesipuitedirektiiviä että siihen liittyviä ns. tytärdirektiivejä eli pohjavesidirektiiviä  ja laatunormidirektiiviä. Lisäksi tarkastellaan myös tulvadirektiiviä. Arvioinnin kriteereinä ovat: vaikuttavuus, tehokkuus, johdonmukaisuus, relevanssi ja EU-lisäarvoa. Mahdollisuutta säädösten keventämiseen tai yksinkertaistamiseen arvioidaan. 

 

Arviointiprosessi alkaa vuoden 2017 loppupuoliskolla ja se on määrä saada päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Direktiivin arviointi sisältää sekä yleisön että asianosaisten tahojen kuulemista. Alustavasti on suunniteltu ainakin yleistä online-konsultaatiota kaikilla EU-kielillä vuoden 2018 alkupuolella. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä järjestetään vesikonferenssi, jossa käsitellään vesipuitedirektiivin toimeenpanosta laadittua toimeenpanoraporttia. Lisäksi järjestetään useita kokouksia eri osapuolien kanssa. Kaikista toteutettavista konsultaatioista laaditaan raportti.

Toimivuustarkastelun tiekartta löytyy alla olevasta linkistä:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta