facebook twitter

Vesilaitosyhdistyksen vuosikokouksen 2021 antia

Koronapandemian vuoksi suurin osa jäsenistön edustajista osallistui kokoukseen etäyhteydellä, fyysisesti paikan päällä oli vain muutaman hengen ryhmä.

Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous pidettiin torstai 15.4.2021 klo 9 VVY:n toimistolla. Koronavirustilanteen vuoksi suurin osa jäsenistön edustajista osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Kokouksessa oli edustettuna 24 varsinaista jäsentä yhdistyksen kaikista 292 jäsenestä. Käytettävissä oli 90 ääntä 598 äänestä.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Tommi Fred Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:stä. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina Petri Jokela Tampereen Vedestä ja Jarkko Virta Napapiirin Energia ja Vesi Oy:stä.

Vuosikokouksen pöytäkirjan luonnos pdf-muodossa.

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2022 jäsenmaksukertoimeksi 1,35 (ilman alv). Sen lisäksi päätettiin vuoden 2022 täydeksi kehittämisrahastomaksuksi 0,1 senttiä laitoksen myymästä vesimäärästä tai laskuttamasta jätevesimäärästä kuutiometriä kohti.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Hiltula Kemin Energia ja Vesi Oy:stä ja varapuheenjohtajaksi Elina Antila Porvoon vedestä toimikaudeksi 2021–2022.


Vesilaitosyhdistyksen Toiminta 2020 -vuosikertomus postitetaan kaikille varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille viikolla 16 – 17. 

Linkki toimintakertomuksen pdf-versioon: https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/toimintakertomus/

 

Kuvassa vasemmalta Jyrki Kaija, Tommi Fred, Mika Rontu ja Osmo Seppälä.

Puheenjohtaja Juha Hiltula Kemin Energia ja Vesi Oy toimikaudeksi 2021–2022. (Kuva: JH oma-arkisto)

 

Varapuheenjohtaja Elina Antila Porvoon vesi toimikaudeksi 2021–2022. (Kuva: H. Bask)

 

Jaa sivu:

Tulosta