facebook twitter

Vesilaitosyhdistyksen Itämeri-sitoumuksena Kiinteistöjen hulevesikampanja

Uudessa Itämeri-sitoumuksessa vesihuoltolaitokset kampanjoivat yhdessä paremman ympäristön puolesta. Tarkoituksena on kohentaan kiinteistön omistajien tietoisuutta hulevesistä ja kiinteistöillä tehtävien toimenpiteiden merkityksestä ympäristölle. Aiheen painoarvoa lisää ympäristömuutoksen myötä lisääntyvät rankkasateet. Tässä vaiheessa ensimmäiset viestintämateriaalit ovat valmistuneet, mutta kokonaisuutta yhä työstetään.

Kiinteistöjen vaikutus hulevesien laatuun ja määrään on merkittävä monissa kaupungeissa. Hetkellinen virtaamapiikki, joka tulee rankkasateiden aikana katoilta, aiheuttaa suurimman ongelman kunnan ja/tai vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmälle ja sekaviemäriverkostoille.

Mikäli sekaviemäröidyillä alueilla jokaisella kiinteistöllä viivytettäisiin kattovesiä, estettäisiin suurin osa kaupunkitulvista ja viemäreiden hallituista ohijuoksutuksista vesistöihin, koska sateen aiheuttama vesimäärä valuisi pidemmän ajan kuluessa viemäriverkostoihin. Tällöin putkien kapasiteetti riittäisi, eikä verkostot tulvisi. Toisin sanoen kiinteistön arvon ja omaisuuden suojaamisen kannalta olisi tärkeää pitää myös maan alla sijaitsevasta infrasta huolta.

Kiinteistöjen hulevesikampanja on Vesilaitosyhdistyksen Baltic Sea Action :lle tekemä uusi Itämeri-sitoumus. Itämeri-sitoumus on työkalu, jossa omalla osaamisellaan sitoudutaan edistämään Itämeren hyvinvointia. Edellinen Vesilaitosyhdistyksen sitoumus oli pytty-kampanja, jonka www.pytty.fi sivuston avulla opastamme, että viemäriä ei pidä kuormittaa ylenpalttisella tai turhalla kemikaalien käytöllä. Estämällä vaarallisten aineiden päätymisen viemäriverkostoon meistä jokainen voi vähentää puhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta.

Nyt toteutettava Kiinteistöjen hulevesikampanja on saanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoituksen. Hankkeella tähdätään positiivisen asiakasviestinnän kautta kiinteistöjen omistajien tietoisuuden lisäämiseen omista vesijohdoista ja viemäreistä sekä kiinteistöllä tehtävien toimenpiteiden vaikutuksista paremman ympäristön puolesta. Hankkeen toteutetaan vuosina 2017-2018.

Tuotettu materiaali tulee olemaan vapaasti kaikkien Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten käytettävissä. Materiaalin hyödyntäminen ja siitä viestiminen alueen asukkaille tehdään pääasiassa vesihuoltolaitosten toimesta ja kustannuksella. Samoin kampanjan jatkuvuudesta huolehtiminen ja viestin tehokas toisto kohderyhmälle toteutuu jäsenlaitosten omassa aktiivisessa alueellisessa viestinnässä.

Lisätietoja hankkeesta
vesihuoltoinsinööri Hanna Riihinen, hanna.riihinen(a)tuusula.fi, Tuusulan Vesi
tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko(a)vvy.fi, Vesilaitosyhdistys
Lisätietoja Itämeri-sitoumuspankista, www.bsag.fi
projektipäällikkö, Nicholas Wardi, nicholas.wardi(a)bsag.fi, Baltic Sea Action Group (BSAG)


Kerrostalo aiheinen kuva

 

Kuvatiedosto jpg linkkinä.

 

Kuvatiedostot sosiaaliseen mediaan

Kuva insta 600 x 600 linkkinä

 

Kuva fb  1200 x 628 linkkinä.

 

Tunnus #selvitävastuu

 

Tunnus laatikko-malli 

 1. Selvitavastuu_tunnus_laatikko_valkoinen_RGB
 2. Selvitavastuu_tunnus_laatikko_sininen_RGB
 3. Selvitavastuu_tunnus_laatikko_nega_RGB
 4. Selvitavastuu_tunnus_laatikko_musta_RGB

 

Tunnus lätäkkö-malli 

 1. Selvitavastuu-_tunnus_lätäkkö_valkoinen_RGB
 2. Selvitavastuu-_tunnus_lätäkkö_sininen_RGB
 3. Selvitavastuu-_tunnus_lätäkkö_nega_RGB
 4. Selvitavastuu-_tunnus_lätäkkö_musta_RGB

Tunnus kupla-malli

 1. Selvitavastuu-_tunnus_kupla_valkoinen_RGB
 2. Selvitavastuu-_tunnus_kupla_sininen_RGB
 3. Selvitavastuu-_tunnus_kupla_nega_RGB
 4. Selvitavastuu-_tunnus_kupla_musta_RGB

 

Voit tiedustella materiaalin eri formaatteja Vesilaitosyhdistys, tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko@vvy.fi

Saatavilla esimerkiksi tunnuksen #selvitävastuu formaatit: RGB (AI, EPS, JPF) ja CMYK (AI, EPS, JPF)

 

Jaa sivu:

Tulosta