Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset keväällä 2022

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 27.4.2022.

Yleisen haun hakemuksia oli kokouksessa käsiteltävinä yhteensä 15 kpl. Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille:

• Vesijohtojen käyttöiän ja saneerausvelan määrittäminen, 5 000 €

• Verkostotutkimuksen tiedonsiirron kehittäminen – Oppaan kirjoitus alan toimijoille, 12 400 €

• Verkostosuunnittelun kaivokorttiprosessin optimointi –BIM suunnittelusta työmaalle ja verkkotietoon, 5 000 €

• Toimintamallit teollisuusjätevesisopimusten haastaviin tilanteisiin, 10 540 €

• Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen, 14 880 €

• Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki) – Vesihukiverkosto, 10 000 €

• Betonikorroosio vesihuollon allasrakenteissa – syyt, seuraukset ja ratkaisut, 15 000 €

• Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut, 13 020 €

Lisäksi toimikunta vahvisti muun kuin konkreettisen hanketoiminnan osalta tehdyt rahoituspäätökset.

 

Laitoslähtöisiä hankkeita oli kokouksessa käsiteltävänä 4 kpl. Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraavalle laitoslähtöiselle hankkeelle:

• Vesihuoltolaitosten yhteinen kyberturvallisuusharjoitus, 12 400 €

• Ohje ja malli pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadintaan, 37 700 €

• Vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten esiselvitys, 24 800 €

• Selvitys vesihuollon organisaatiomalleista, 31 000 €

 

Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään joulukuussa 2022, mihin hakuun hakemukset tulee jättää ennakkokäsittelyyn 30.9.2022 loppuun mennessä.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan ovat vuosina 2021-2022 seuraavat: 

• Kohti resurssiviisasta ja ilmastoneutraalia vesihuoltoa. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen.

• Kestävä, turvallinen ja toimintavarma vesihuolto. Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito, hallinnan kehittäminen ja laadun hallinta.

• Vesihuolto osana bio- ja kiertotaloutta. Lietteen hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys.

• Asiakaskeskeinen, näkyvä ja vetovoimainen vesihuolto. Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet.

• Digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja turvallisuus.

• Vesihuoltoala uudistuu. Vesihuoltoalan toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyötä uudistavat hankkeet.

 

 

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta