Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan vesihuoltopalvelut epidemiatilanteessa

Vesihuolto, eli puhtaan talousveden toimitus ja jätevesien poisjohtaminen ja asianmukainen käsittely, on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina. Vesihuoltopalvelut toimivat Suomessa tällä hetkellä normaalisti eikä näköpiirissä ole erityisiä vesihuoltopalvelua vaarantavia uhkia.

Koronaviruksen aiheuttama epidemia voi vaikuttaa vesihuoltolaitosten toimintaan henkilöstön riittävyyden ja materiaalien ja palveluiden saatavuuden kautta. Vesihuoltolaitokset ja niille materiaaleja ja palveluja tuottavat ovat varautuneet turvaamaan toimintaansa siten, että kriittiset palvelut saadaan tuotettua myös nykyisessä tilanteessa.

Riittävän henkilöstön turvaaminen

Vesihuoltopalveluiden jatkuvuuden varmistamiseksi vesihuoltolaitokset varautuvat turvaamaan henkilöstön riittävyyden ainakin tärkeimpien toimintojen ylläpitämiseksi. Henkilöstön sairastapauksia ja altistumista ehkäistään hyvillä hygieniakäytännöillä ja minimoimalla työtehtävissä tapahtuvia kontakteja. Työskentelyssä suositaan mahdollisuuksien mukaan etätöitä ja muilla työtapojen muutoksilla rajataan työntekijöiden, palveluntarjoajien ja asiakkaiden välisiä kohtaamisia. Osaavien sijaisten saatavuutta varmistetaan. 

Riittävän henkilöstön turvaamiseksi olisi myös tärkeää, että vesihuoltolaitosten henkilökunta pääsisi epäillyssä sairas- ja altistumistapauksessa nopeasti koronavirustesteihin. Näin vältyttäisiin turhilta karanteeneilta ja poissaoloilta.

Kemikaalien saatavuus

Vesihuollon toiminnassa tarvittavien materiaalien, kuten kemikaalien ja varaosien, saatavuus on myös tärkeää. Maiden välisen liikenteen rajoitukset ja joidenkin materiaalivalmistajien toiminnan seisokit voivat aiheuttaa viivettä ulkomailta tuotavien materiaalien saatavuuteen. 

Puhtaan juomaveden valmistuksessa ja jätevesien puhdistuksessa ja jätevesilietteiden käsittelyssä tarvitaan kemikaaleja. Näitä kemikaaleja on tällä hetkellä Suomessa hyvin satavilla. Suurin osa vesihuoltolaitosten käyttämistä kemikaaleista valmistetaan Suomessa ja tämä tuotanto ja toimitukset jatkuvat normaalisti. Myös kemikaalien valmistuksessa tarvittavien tuontiraaka-aineiden ja tuontikemikaalien toimitusketjut toimivat, mutta toimitusajat voivat olla normaalia pitempiä.

Jos kemikaalitoimituksiin tulisi häiriöitä, vesihuoltolaitokset pystyvät jatkamaan toimintaansa jonkin aikaa omien kemikaalivarastojen turvin. Kemikaalien kotimaista saatavuutta turvaavat lisäksi kemikaalitoimittajien raaka-aine- ja kemikaalivarastot. Mikäli kemikaalien saatavuudessa olisi niukkuutta, voidaan kemikaalien saatavuutta priorisoida juomaveden valmistukseen tai joissain tapauksissa siirtyä käyttämään vaihtoehtoisia kemikaaleja. 

Ruotsissa keskustelua vedenkäsittelykemikaalien saatavuudesta

Ruotsissa on keskusteltu pääsiäisen jälkeen vedenkäsittelyssä tarvittavien tuontikemikaalien mahdollisen toimitushäiriön vaikutuksista puhtaan juomaveden toimittamiseen. Ruotsin varautumisesta vastaavan viranomaisen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) edustaja totesi tiedotustilaisuudessa, että häiriö vesihuollossa käytettävien kemikaalien toimituksessa voi vaikuttaa juomaveden saatavuuteen. Lausunnon antanut viranomainen tarkensi myöhemmin, että juomaveden toimitusvarmuudesta Ruotsissa ei kuitenkaan ole syytä huolestua, vaan tarkoitus oli kuvat pandemian mahdollisia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Ruotsin vesihuoltolaitosten toimialajärjestö Svenskt Vatten korostaa, että se ja Ruotsin ruokavirasto (Livsmedelverket) eivät ole MSB:n kanssa samaa mieltä tiedotustilaisuudessa esitetystä vedenkäsittelykemikaalien saatavuuteen liittyvästä uhkasta. Ruotsissakin kemikaalien saatavuushäiriön riskin arvioidaan olevan pieni sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Svenskt Vatten kuitenkin toteaa, että mahdollinen kemikaalipula johtaisi haastavaan tilanteeseen.

Linkki Svenskt Vattenin uutiseen asiasta https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/dricksvattenforsorjningen-ar-trygg/

 

Olemme koonneet koronavirustilanteeseen liittyvät tiedotteet yhdelle sivulle, pääset  'koronavirus ja vesihuolto' sivulle tästä linkistä: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/koronavirus/

Jaa sivu:

Tulosta