Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitokset kehittävät yhdessä kiertotalouden tiekarttaa

Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen listaa toimenpiteet, joilla vesihuoltoalan kiertotaloutta tehokkaimmin edistetään. Hankkeella on Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitusta.

Kiertotalouden merkitys on tunnistettu vesihuoltoalalla. Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n (VVY) strategiassa vesihuoltoala nähdään bio-, kiertotalouden ja kestävän kehityksen edelläkävijänä vuonna 2030, ja kansallisen vesihuoltouudistuksen visiossa Suomi on hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä vuonna 2030. Nyt käynnistyneessä Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen -hankkeessa tavoitteena on kuvata, miten vesiviisas, resurssiviisas ja älykäs kiertotalous toteutetaan vesihuoltoalalla.
”Vaikka kiertotalouden merkitys on tunnistettu, vesihuollon ja kiertotalouden suhde on vielä melko jäsentymätön kokonaisuus. Tiekartta viitoittaa konkreettiset askeleet, joilla tavoitteet saavutetaan”, sanoo toimitusjohtaja Osmo Seppälä VVY:ltä.


Tiekarttaa varten selvitetään vesihuoltoalan kiertotalouden nykytilanne ja siihen kohdistuvat muutospaineet EU- ja kansallisella tasolla. Samalla kartoitetaan, mitkä veden hankinnan ja käsittelyn, jakelun, viemäröinnin sekä jäteveden käsittelyn toimenpiteet ovat kiertotalouden näkökulmasta kaikkein vaikuttavimpia erityyppisillä vesihuoltolaitoksilla.


”Vesihuoltolaitokset mahdollistavat veden kierron yhdyskunnissa ja kiertotalouden näkökulma tuo vesihuollon järjestämisen taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen ulottuvuuden aikaisempaa selvemmin esille. Kiertotaloushankkeen tavoitteena on luoda puitteet vesihuollon toteuttamiselle entistä kestävämmin sekä mahdollistaa kiertotalouden uusien toimintamallien kehitys vesihuollossa. Vesihuoltolaitosten kiertotalouden mukaiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi ravinteiden kierrätykseen, teollisuuden sivuvirtojen käyttöön, energiatehokkuuteen, materiaalivalintoihin, uusiin puhdistusmenetelmiin, omaisuudenhallintaan tai liiketoimintamalleihin”, sanoo Vesiliiketoiminta yksikön johtaja Reijo Kuivamäki AFRY Finland Oy:stä.


Työn tuloksena syntyvät loppuraportti ja tiekartta ovat julkisia ja siten koko vesihuoltoalan hyödynnettävissä. Työn toteuttaa suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY Finland Oy ja se valmistuu arviolta tammikuussa 2023. Hankkeessa ovat mukana HS-Vesi, Kuopion Vesi Oy, Kymen Vesi Oy ja Tampereen Vesi. Lisäksi hanketta rahoittaa Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. Samanaikaisesti tämän hankkeen kanssa toteutetaan "Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut" -hanke, jossa pyritään luomaan vesihuoltolaitosten ilmastotyötä edistävä työkalukokonaisuus.


Lisätietoa
Minna Pirilä
Ryhmäpäällikkö, kiertotalous
AFRY Finland Oy
minna.pirila@afry.com
puh. 044 319 0981


Osmo Seppälä
toimitusjohtaja
Suomen Vesilaitosyhdistys ry
osmo.seppala@vvy.fi
puh. (09) 8689 012
 

Jaa sivu:

Tulosta