facebook twitter

Vesihuollon tietomallinnus – askelmerkit parempaan verkostojen tiedonhallintaan

Tietomallinnusta edistävän buildingSmart Finlandin (bSF) vesihuoltoryhmän aloitteesta on laadittu Vesihuollon tietomallinnuksen tiekartta vuoteen 2025.  Tule mukaan teemaa käsittelevään maksuttomaan Teams-webinaariin ma 21.6.2021 klo 12-13.

Tietomallinnusta edistävän buildingSmart Finlandin (bSF) vesihuoltoryhmän aloitteesta on laadittu Vesihuollon tietomallinnuksen tiekartta vuoteen 2025. 
Tiekartan päätoteuttajana on ollut Ramboll Finland Oy. Hankkeessa on ollut kumppaneina ja rahoittajina mm. vesihuoltolaitoksia, alan yrityksiä ja Vesilaitosyhdistys sekä bSF. 

Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä vesihuollon kaikkien toimijoiden kesken erityisesti vesihuoltoverkostoihin liittyvän tiedon hyödyntämiseksi verkostojen koko elinkaaren aikana.

Vesihuollon tietomallinnuksen hyödyntäminen liittyy Vesihuoltolaitosten digistrategian tavoitteisiin tiedonhallinnan ja digitalisaation edistämiseksi.

Webinaari järjestetään Teamsin kautta maanantaina 21.6.2021 klo 12-13. Webinaari on maksuton ja siihen ilmoittaudutaan viimeistään 17.6.2021 Vesilaitosyhdistyksen (VVY) tapahtumanhallinnan järjestelmän kautta osoitteessa: https://vvy.etapahtuma.fi/Koulutushaku/Koulutustuote/id/665

Webinaarin sisältö on karkeasti seuraava:

Tiekartan yleisesittely teemoittain, joiden alle on ryhmitelty tavoitteita vuoteen 2025. Tiekartta sisältää käytännön toimenpiteitä, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Tiekartan aikataulu on ohjeellinen, mutta tarkoituksella kunnianhimoinen.

Teemat ja niiden mukaiset tavoitteet tiivistettynä:

 1. Yhteistyö
  • BIM-mallit yhteistyön perustaksi kaikissa elinkaaren vaiheissa
 2. Sitoutuminen
  • BIM-malleja jaetaan toimijoiden välillä rohkeammin, vastuita selkeytetty ja yhteistyötä edistetty
 3. Tiedonsiirto ja rajapinnat
  • Ohjelmistokehitys ja ohjelmistojen käyttö siten, että tieto ei tahattomasti köyhdy tiedonsiirrossa
 4. Standardit ja ohjeistot
  • Nimikkeistön ja ominaisuustietojen kehittäminen ja standardisointi tukee kaikkien vesihuoltoalan toimijoiden prosesseja ja käyttörutiineja
 5. Osaaminen
  • Älykkäiden mallipohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen osaksi ammattiosaamista.

Tilaisuudessa käydään lopuksi läpi tarkemmin ehdotuksia lähitulevaisuuden konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Jaa sivu:

Tulosta