Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuollon BIM tiekartta 2025 -hanke

Tiekartta-hankkeen tuloksena saatiin selville merkittävimmät keinot, joilla tietomallinnuksen käyttöä voidaan parantaa ja yleistää vesihuoltoalalla.

Vesihuollon BIM tiekartta 2025 -kehityshankkeen tarkoituksena on edistää BIM-mallien käyttöä vesihuollon toimialalla. Vesihuoltolaitokset ovat keskiössä sekä suunnittelu- ja urakointitoimeksiannoissa että omaisuudenhallinnassa ja ylläpidossa. Pääpaino työssä oli pohtia, kuinka vesihuoltolaitokset voivat edistää BIM-mallien käyttöä ja hyödyntää mallien tietosisältöä omissa järjestelmissään sekä lähtötietona muille toimijoille verkoston elinkaaren aikana.

Tiekartta-hankkeen tuloksena saatiin selville merkittävimmät keinot, joilla tietomallinnuksen käyttöä voidaan parantaa ja yleistää vesihuoltoalalla. Hanke on osa jatkuvaa kehitystyötä ja työn tavoitteena oli tiedon kulkeminen sujuvasti ja muuttumattomana. Suurimmiksi haasteiksi organisaatioiden sisällä osoittautui prosessien epäyhtenäisyys, tietomallien hyödyntämättä jättäminen sekä riittämätön kommunikaatio toimijoiden välillä.

Tiekartta on suunnitelma, joka ohjaa toimintoja yhteisesti sovittuja tavoitteita kohti. Hankkeen aikana tunnistettiin BIM-tietomallinnuksen nykytila ja laadittiin tavoitteet, joihin pyritään seuraavan viiden vuoden aikana. Tiekartan viisi pääteemaa ovat yhteistyö, sitoutuminen, tiedonsiirto ja rajapinnat, standardit ja ohjeistot sekä osaaminen. Vuonna 2025 tavoitteiden toteutumista on syytä tarkastella ja arvioida sekä käynnistää uusi vesihuollon tietomallinnuksen tiekartta -hanke. Osa tavoitteista on kunnianhimoisia ja tiukkoja, eikä kaikkien oleteta toteutuvan vuoteen 2025 mennessä

Hanke tehtiin yhteistyössä BuildingSMART Finlandin (bSF) ja Vesilaitosyhdistyksen (VVY), kolmen vesihuoltolaitoksen (Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY, Oulun Vesi ja Lahti Aqua) sekä konsulttiyritysten Ramboll Finlandin ja Sitowisen kanssa. Lisäksi ohjausryhmässä oli mukana tuotetoimittajat Pipelife ja Uponor sekä ohjelmistotoimittaja Trimble.

Vesihuollon BIM tiekartan 2025 ja raportin voit lukea tästä linkistiä: https://buildingsmart.fi/vesihuollon-bim-tiekartta-2025-hanke/

 

Jaa sivu:

Tulosta