facebook twitter

Vesienhoidon suunnitelmat lausunnoilla 14.5.2021 asti

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat lausuttavana 14.5.2021 asti. Vesilaitosyhdistys on koostanut jäsenlaitoksilleen lausuntopohjan, jota voi hyödyntää oman lausuntonsa pohjana. Lausuntopohja on saatavilla extranetin puolelta.  Ohje kertakirjautumiseen kotisivuillamme kohdassa: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/ohjeet-vvy-n-jasensivun-ja-verkkokaupan-kirjautumiseen/ 

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa
vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä
tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla.

Lausunnonpyytäjä toivoo mielipiteitä esimerkiksi siitä, ovatko vesien tilan parantamiseksi
suunnitellut toimet oikeita ja riittäviä ja toivoo erityisesti palautetta siitä, miten eri tahot
voisivat edistää vesien hyvän tilan saavuttamista. Lausuttavat aineistot löytyvät sivuilta
www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito.

Samanaikaisesti vesienhoidon suunnitelmien kanssa on lausunnoilla myös tulvariskien
hallintasuunnitelmat ja myös niiden osalta oman alueen suunnitelmiin kannattaa tutustua. . Lausuttava aineisto löytyy sivuilta www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta