facebook twitter

Traficom panostaa keskitettyyn sijaintitietopalveluun

Tavoitteena on helpottaa infrarakentajien ja verkkotoimijoiden työtä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hankkii sijaintitietopalvelun Suomen Infratieto Oy:ltä. Helppokäyttöinen ja tietoturvallinen verkkopalvelu tarjoaa käyttäjille tiedot verkkojen infrastruktuurista digitaalisessa muodossa.

Yhteisrakentamislain mukaan Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on huolehtia siitä, että verkkoinfrastruktuurin rakentajien on mahdollista saada tarvitsemansa tiedot helposti ja tietoturvallisesti keskitetystä tietopisteestä. Sijaintitietopalvelu tarjoaa sähköisessä muodossa tiedot verkkojen fyysisestä infrastruktuurista sekä ja kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista. 

Keskitetty sijaintitietopalvelu helpottaa merkittävästi infrarakentajien työtä. Nykytilanteessa tiedot ovat hajallaan usealla toimijalla, ja joltakin osin ne saattavat myös sijaita Suomen ulkopuolella. Kattava tietojen saanti on ollut työlästä ja epävarmaa. Valtion hallinnoima ja omistama palvelu on luotettava ja toimintavarma ratkaisu kaikille infratoimijoille.

Keskitetty sijaintietopalvelu vähentää kaivuuvahinkoja. Näin verkkojen toimintavarmuus paranee, kaivuutyöt sekä suunnittelu tehostuvat ja kustannukset pienenevät.

Verkkoinfrastruktuuria koskevat tiedot ovat kriittisiä koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Tästä syystä sijaintitietopalvelun tekninen toteutus, tietojen luovuttaminen ja tietojen muu hyödyntäminen suunnitellaan ja toteutetaan kaikilta osin täyttämään korkean tietoturvallisuuden vaatimukset. 

Traficom hankkii palvelun sidosyksikköhankintana. Sijaintitietopalvelun toimittaa Suomen Infratieto Oy, joka on valtion kokonaan omistaman Suomen Erillisverkot -konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö. Sidosyksikköhankintaa käytetään, koska maanalaisen infran sijaintitiedot ovat tärkeitä, suojattavia tietoja, joiden tulee pysyä Suomessa. Valtio-omistajuudella taataan, että palvelun toimittaja säilyy suomalaisessa omistuksessa.

"Verkkotietojen löytyminen yhdestä paikasta hyödyttää ennen kaikkea maanrakennustöitä tekeviä, mutta myös koko yhteiskuntaamme. Kun kaivuutöistä aiheutuvat maanalaiseen infraan kohdistuvat katkot palvelun ansiosta vähenevät, yhteiskunnan toimintavarmuus ja kokonaisturvallisuus paranevat. On suomalaisen yhteiskunnan etu, että tiedot ovat suomalaisissa käsissä", sanoo johtaja Jarkko Saarimäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Sijaintitietopalvelu aloittaa toimintansa 1.1.2021, jolloin palvelu on verkkotietojen tarvitsijoiden käytettävissä. Verkkotoimijat voivat aloittaa infratietojensa toimittamisen sijaintitietopalveluun syksystä 2020 alkaen. Kesällä 2019 annettavalla Traficomin määräyksellä 71 tullaan määräämään tarkemmin, mitä tietoja ja miten verkkotoimijoiden tulee toimittaa palveluun.

LISÄTIETOJA:

Jarkko Saarimäki, johtaja, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus
Puh. 029 539 0576, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi

Alkuperäinen uutinen Traficomin sivuilla: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/liikenne-ja-viestintavirasto-traficom-panostaa-keskitettyyn-sijaintitietopalveluun

 

Jaa sivu:

Tulosta