facebook twitter

Tietomallintamisen yhteistyöfoorumin vesihuoltoryhmä

Tietomallintamisen yhteistyöfoorumi buildingSMART Finlandin vesihuoltoryhmä on aloittanut toimintansa. Ryhmän tavoitteena on edistää tietomallinnuksen hyödyntämistä ja käyttöä vesihuollossa ja rakennetun vesihuoltoympäristön tiedonhallintaa. Vesihuoltolaitosten edustajia toivotaan mukaan toimintaan.

Vuoden 2020 tavoitteita ovat tietoisuuden lisääminen tietomallinnuksesta vesihuollossa ja nimikkeistön standardoinnin edistäminen.

Tietomallilla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevan infrakohteen kolmiulotteista kuvausta ominaisuustietoineen. Tietomallinnus mahdollistaa verkoston koko elinkaaren aikaisen toiminnan tehostamisen liittyen niin suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon, huoltoon kuin saneeraukseenkin.

Kaikki vesihuoltoalan tietomallintamisesta ja rakennetun ympäristön tiedonhallinnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan ryhmän toimintaan.  Erityisesti toivotaan mukaan vesihuoltolaitosten edustajia mukaan toimintaan.

Vesihuoltoryhmän seuraava kokous järjestetään 15.1.2020 klo 9.30-11.30 Ramboll Villagessa (Itsehallintokuja 3, Espoo).

Ilmoittautumiset 13.1. mennessä Sari Suvannolle:
sari.suvanto(at)ramboll.fi
p. 040 136 6543.
Kokoukseen voi osallistua myös Skypen välityksellä, ota yhteyttä Sari Suvantoon, niin saat linkin. 

Tästä linkistä siirryt buildingSMART Finlandin sivuille: https://buildingsmart.fi/  

BuildingSMART Finland on suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palvelujen tuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja korkeakoulut ja muut rakennusalan yritykset. Foorumin tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea toiminnassa mukana olevia tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa.

Jaa sivu:

Tulosta