facebook twitter

Rakennustietosäätiön RT-ohjekorttiehdotuksia lausunnolla

Rakennustietosäätiö RTS on lähettänyt lausunnolle ilmastoa, ilmastonmuutosta ja ilmastotietoista suunnittelua käsittelevät RT-ohjekorttiehdotukset.

Ohjekortit on tarkoitettu kaikille rakennushankkeen ja maankäytön suunnittelun osapuolille. Ohjekortit korvaavat aiemmat ohjekortit RT 055.30 Ilmasto, säteily, RT 055.33 Varjon suunta ja pituus, RT 05-10390 Ilmasto, tuulet, RT 05-10410 Ilmasto, kosteus, sade ja lumi sekä RT 05-10426 Ilmasto, lämpötila. 

Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse seppo.niiranen@rakennustieto.fi tai postitse (Seppo Niiranen, Rakennustieto Oy, PL 1004, 00101 Helsinki). 

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 9.9.2019. 

Lausuntoaineisto ja alkuperäinen uutinen Rakennustiedon kotisivuilla kohdassa: https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-ilmastoaiheiset-ohjekortit-090919.html.stx

 

Lisätietoja: Seppo K. Niiranen, arkkitehti SAFA, seppo.niiranen@rakennustieto.fi

Jaa sivu:

Tulosta