Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä

  12.1.2017

  Joulukuussa ilmestyneen Kauppalehden välissä olleessa erillisliitteessä oli useita mielenkiintoisia vesihuoltoon liittyviä artikkeleita.

 • Aqua Strategy lehdessä Suomen vesihuollon tilasta ja VVY:stä

  12.1.2017

  Uudehko englantilainen vesialan aikakausilehti Aqua Strategy teki joulukuun 2016 numeroonsa artikkelin Suomen vesihuollosta. Se perustui päätoimittaja Keith Hayward’in joulukuun alussa tekemään haastatteluun Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtajan Osmo Seppälän kanssa.

 • PAH-yhdisteiden esiintymistä yhdyskuntalietteissä selvitettiin

  11.1.2017

  Tulosten perusteella lounaissuomalaisten puhdistamolietteiden PAH-yhdistepitoisuuksien voi katsoa yleisesti olevan kohtuullisella tasolla.

 • Pienten vesihuoltoyhtiöiden ja vesiosuuskuntien tilinpäätösmallit

  4.1.2017

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto antoi vuonna 2015 rahoitusta pienten vesiosuuskuntien ja vesihuoltoyhtiöiden tilinpäätösmallien päivittämiseen vastaamaan vesihuoltolain muutoksia. Tammikuussa 2016 tuli voimaan myös kirjanpitolain muutoksia, joten oli laadittava kahdet erilaiset mallit. Toiset koskivat tilikautta 2015.

 • Vesihuollon biosidit lupamenettelyjen piiriin

  23.8.2016

  (Julkaistu VVY:n kotisivuilla 23.8.2016) Desinfiointiaineet, joita käytetään mikrobien tuhoamiseen vesien puhdistuksessa, ovat biosideja. Jotta biosidien käyttö olisi asianmukaista ja turvallista, biosidien käyttöön liittyvät riskit ja tehokkuus arvioidaan.

 • Päätösmalli lietteenkäsittelymenetelmän valintaan

  3.1.2016

  Diplomityössä päätösmallia testattiin kolmessa eri casekohteessa: Helsingin Viikinmäen, Mikkelin Kenkäveronniemen ja Porvoon Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamoissa.

 • Laaja tutkimus haitallisten aineiden esiintymisestä jätevesissä

  2.1.2014

  Lajissaan laajin Suomessa koskaan toteutettu hanke selvitti 26 haitallisen aineen tai aineryhmän esiintymistä suomalaisissa jätevesissä. Haitta-aineiden pitoisuudet vähenivät yleensä tehokkaasti puhdistuksessa.

 • Vesihuoltoverkostojen saneerausasiakirjoista uusia julkaisuja

  7.8.2013

  Rakennuttamisen kilpailuttamiskäytäntöjä on merkittävästi muuttanut hankintaa koskeva lainsäädäntö. Myös tilaajien rakennuttamiskäytännöt ovat muuttumassa. Entistä enemmän pyritään suurempiin urakkakokonaisuuksiin, kokonaisurakoihin ja myös erilaisiin ylläpidon palveluiden hankintaan.

 • Voidaanko laatujärjestelmällä edistää ravinteiden kiertoa?

  10.1.2018

  VVY:n uutiskirjeen 12/2017 palstakirjoitus käsittelee kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän laadintaa Suomessa.

 • Vesitalouslehti

  8.1.2018

  Vesitalous-lehti on vesialan johtava erikoisjulkaisu.

 • Vesihuoltomaksut vertailuhinnan kaava

  8.1.2018

  Lisätietoa "Vesihuoltomaksut 1.2.2017 - VVY:n jäsenlaitokset" julkaisussa käytetyn vertailuhinnan laskemisesta.

 • Vesien- ja merenhoidon sekä ravinteidenkierrätyksen kärkihankehaku

  3.1.2018

  Ympäristöministeriön hankehaku hallituksen vesien- ja merenhoidon ja ravinteidenkierrätysohjelman kärkihankkeiseen käynnistyy 10.1. 2018.

 • Rakentamis- ja ympäristöasioissa tarvitaan valituslupa

  29.12.2017

  Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) valitettaessa vaaditaan valituslupa melkein kaikissa rakenta-mis- ja ympäristöasioissa 1.1.2018 alkaen.

 • Rakentamismääräyskokoelman uudistus

  28.12.2017

  Ympäristöministeriö on saanut päätökseen vuonna 2013 käynnistyneen rakentamismääräyskokoelman uudistustyön. Mittavassa uudistuksessa kokoelma päivitettiin vastaamaan kestävän ja hyvän rakentamisen nykyaikaisia vaatimuksia, vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

 • Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset

  28.12.2017

  Ympäristöministeriö on antanut asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Se noudattaa pääosin nykyisiä määräyksiä. Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyttö. Lisäksi halutaan estää vesivahingot ja vuodot, jotka voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita ja terveyshaittoja.

Jaa sivu:

Tulosta