Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Ennätysmäärä osallistujia Vesihuoltopäivillä 2017

  8.5.2017

  Vesihuolto 2017 -päiville on ilmoittautunut ennätysmäärä vesihuoltoväkeä, noin 700 henkilöä.

 • YT17-näyttelyssä ennätysmäärä näytteilleasettajia

  8.5.2017

  Yhdyskuntatekniikka 2017 -näyttelyyn on ilmoittautunut 223 näytteilleasettajaa, mikä on uusi ennätys!

 • EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta

  28.4.2017

  EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin huhtikuussa 2016 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679). Asetusta sovelletaan siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen. Se koskee kaikkia yhteisöjä, joilla on henkilörekistereitä tai jotka käsittelevät henkilötietoja, ei siis pelkästään yrityksiä. Se koskee myös vesihuoltolaitoksia.

 • SYKE Policy Brief: Mikromuovit riski ympäristölle

  27.4.2017

  SYKE Policy Brief on päättäjille ja asiantuntijoille suunnattu kannanotto, jossa esitetään tiiviissä ja hyvin perustellussa muodossa SYKEn näkemys jostain ajankohtaisesta kysymyksestä.

 • Vesihuoltoverkostojen hallinta Pohjois-Savossa

  26.4.2017

  Pohjois-Savossa toteutetussa tutkimuksessa tarkasteltiin vesihuoltolaitosten verkostojen hallinnan tilaa ja kehittämiskohteita pääosin v. 2014 päivitetyn vesihuoltolain näkökulmasta. Vesihuoltolain muutokset kiinnittävät vesihuoltolaitosten huomion vesihuoltolaitoksen ylläpitoon ja riskien hallintaan, tietohuoltoon ja taloudenpidon läpinäkyvyyteen.

 • Valtakunnallisen jätesuunnitelman ensimmäinen osa

  26.4.2017

  Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman 2030 ensimmäinen osa, taustaraportti, on valmis. Siinä esitellään Suomen jätehuollon tämänhetkinen tila ja kehitys sekä ennakoidaan tulevia jätemääriä.

 • Hajajätevesi sääntelyn lievennykset voimassa

  26.4.2017

  Kuntaliitto tiedottaa, että muuttuneet säädökset aiheuttavat jälleen muutoksia kunnan ympäristönsuojelu-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen toimintaan sekä kunnan vesihuollon kehittämiseen.

 • Uusi lietteenkäsittelysuositus HELCOM:lta

  26.4.2017

  Suositus linjaa yleiset toimintaperiaatteet lietteiden kestävään käyttöön Itämeren ympärysmaissa.

 • Vesihuoltoverkostojen saneerausprojektin asiakasviestintä

  24.4.2017

  Lahti Aqua, Lahden Ammattikorkeakoulu ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy järjestivät 6. huhtikuuta Hackathon-kilpailun, jossa etsittiin ratkaisuja vesihuoltoverkostojen saneerausprojektien asiakasviestintään.

 • Vesihuoltolaitosten yhteishanke asiakastiedon tehostamiseen

  24.4.2017

  Viimeisen kahden vuoden aikana 19 vesihuoltolaitosta ovat määritelleet ja toteuttaneet yhteishankkeena Suomen Vesitieto Oy:n kanssa uuden sukupolven asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän.

 • Rakennustiedon julkaisema InfraRYL uudistuu

  21.4.2017

  InfraRYL:n teokset sisältävät infrarakentamisessa sovellettavan hyvän rakennustavan.

 • Putsarilta hyötykäyttöön

  6.4.2017

  Ravinteiden kierrätyksen edistäminen jätevesilaitoksen hankintaprosesseissa on haastavaa, mutta mahdollista. Ravinneneutraali kunta -hankkeessa selvitetään ravinteiden kierrätysmahdollisuuksia, esimerkkinä Turun seudun puhdistamo Oy.

 • Lääkejäämät talteen jo päästölähteillä

  6.4.2017

  Uudessa laajassa tutkimushankkeessa selvitetään, onko kustannustehokkaampaa puhdistaa lääkejäämiä niiden alkuperäisellä päästölähteellä kuin kunnallisen puhdistamon jätevedestä, lietteestä ja juomavedestä. Myös lääkejätteiden synnyn ehkäisyyn etsitään aiempaa selkeämpiä ohjauskeinoja. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto osallistuu hankkeeseen.

 • Kehittämisrahasto jakoi kevään 2017 avustukset

  5.4.2017

  Rahoitusta myönnettiin yleisen haun kautta tulleille rahoitushakemuksille ja laitoslähtöisille hankkeille.

 • Vesihuoltoverkostojen saneeraustarpeen ja -kustannusten määrittäminen

  4.4.2017

  Varsinais-Suomen ELY-keskus on teettänyt Sweco Ympäristö Oy:llä työkalun, jolla vesihuoltolaitokset voivat helposti määrittää vesihuoltoverkoston vuotuisen saneeraustarpeen ja -kustannukset.

 • Veden laadun varmistamisesta sulamisvesien aikaan.

  4.4.2017

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttaa pohjavedenottamoiden veden laadun varmistamisesta sulamisvesien aikaan.

 • ROTI2017 -raportti on julkaistu

  22.3.2017

  Kuudennen ROTI-arvioinnin keskeinen viesti on, että rakennetun omaisuuden tila on Suomessa valtaosin tyydyttävä, mutta kunnossapidon laiminlyönnit, korjausten lykkääminen sekä alueiden eriarvoistuminen kiihdyttävät korjaus- ja muutosvelan kasvua. Korjausvelasta aiheutuu kansataloudelle vuosittain yli 3,4 miljardin euron lisäkustannus, mikä on noin 1300 euroa jokaista suomalaista kotitaloutta kohden.

 • Juotava hanavesi -kampanja 2017

  22.3.2017

  Vesihuoltolaitosten yhteinen Juotava hanavesi -kampanja viestii suomalaisille puhtaasta juomavedestä ja antaa juomavedelle sen ansaitseman arvon. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja kuusitoista laitosta rahoittavat hanketta, jossa toteutetaan tietoisku (mainosfilmi) elokuvateatterin alkumainokseksi sekä kolme lyhyempää spottia sosiaalisessa mediassa käytettäväksi. Juotava hanavesi -kampanjalle on myönnetty Suomi 100 -rahoitusta.

 • Väitös suosittelee hulevesien käsittelyä

  21.3.2017

  Kaupunkialueiden sade- ja sulamisvedet pitäisi puhdistaa ennen niiden purkamista muihin vesiin, tähän suositukseen päätyi Maija Taka väitöstutkimuksessaan.

 • Vesihuoltomaksut 2017 VENLAan syöttöaikaa jatkettu

  8.3.2017

  Vesihuoltomaksut 1.2.2017 syöttöaikaa jatkettu 24.3.2017 saakka

Jaa sivu:

Tulosta