facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutiset julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä.

Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesikoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Energiatehokas vesihuoltolaitos seminaari

  12.1.2018

  Energiatehokas vesihuoltolaitos seminaari järjestetään ti 30.1.2018 Hotelli Presidentissä Helsingissä. Tavoitteena on kasvattaa energiankäytön ja energiatehokkuuden ymmärrystä ja edesauttaa energiatehokkuustoimien tunnistamista ja toteuttamista vesihuoltolaitoksissa.

 • Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon

  11.1.2018

  Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta Itämeren ja vesien hoidon edistämiseksi. Merenhoidosta pyydetään mielipiteitä 16. helmikuuta ja vesienhoidosta 9. heinäkuuta saakka.

 • Voidaanko laatujärjestelmällä edistää ravinteiden kiertoa?

  10.1.2018

  VVY:n uutiskirjeen 12/2017 palstakirjoitus käsittelee kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän laadintaa Suomessa.

 • Puhdistamolietteiden nykytilaselvitys paljastaa tilastoinnissa puutteita

  27.9.2017

  VVY:n uutiskirjeen 13/2017 palstakirjoituksessa kerrotaan VVY:n toteuttamasta selvityksestä koskien puhdistamolietteen käsittelyä ja hyödyntämistä.

 • VVY:n kevätkauden koulutuskalenterissa uutuuksia

  8.1.2018

  VVY:n uutiskirjeen 16/2017 palstakirjoitus kertoo tulevan vuoden koulutuksista.

 • VVY:n verkkopalvelut uudistuvat

  14.12.2017

  VVY:n uutiskirjeen 18/2017 palstakirjoitus käsitteli yhdistyksen verkkopalveluiden uudistumista. Tutussa osoitteessa www.vvy.fi on avattu uudella sovelluksella toteutetut kotisivumme. Samalla VVY:n koulutuskalenteri ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteri saivat päivitetyt versiot.

 • Liittymismaksujen kirjaamisesta saajan kirjanpidossa

  23.11.2017

  VVY:n uutiskirjeen 17/2017 palstakirjoituksessa liittymismaksujen kirjaamisesta saajan kirjanpidossa.

 • Vesivisa-peli

  20.12.2018

  Hauskan pelin avulla vesihuoltopalvelu tutummaksi.

 • Pytty-kampanjassa #pyttyasiaa

  20.10.2016

  Uutiskirje 17/2016 palstakirjoituksen aiheena vesihuoltolaitosten yhteisen kampanja, jonka tavoitteena on, että vaaralliset jätteet tai kodin kemikaalit eivät kuormita jätevedenpuhdistamoa eivätkä päädy vesistöihin.

 • Vesitalouslehti

  8.1.2018

  Vesitalous-lehti on vesialan johtava erikoisjulkaisu.

 • VVYn ansiomerkit

  4.12.2018

  VVY:n ansiomerkkejä myönnetään vesihuoltolaitosten ja yritysten anomuksesta tunnustukseksi henkilöille, jotka ovat tehneet pitkäaikaista ja tuloksellista työtä vesihuoltoalan kehittämiseksi.

 • Vesihuoltomaksut vertailuhinnan kaava

  8.1.2018

  Lisätietoa "Vesihuoltomaksut 1.2.2017 - VVY:n jäsenlaitokset" julkaisussa käytetyn vertailuhinnan laskemisesta.

 • VVY:n jäsensivuilla käyttökatkos

  12.2.2018

  VVY:n varsinaisille laitosjäsenille tarkoitetut jäsensivut eli ekstranet palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yhdistyksen kotisivujen uudistuminen etenee vaiheittain, jäsensivut otetaan käyttöön kevään kuluessa.

 • Toholammin Vesihuolto tehostaa toimintaansa

  5.1.2018

  Toholammin Vesihuolto Oy on valinnut uudeksi vesihuollon asiakastieto- ja laskutusjärjestelmäkseen Suomen Vesitieto Oy:n pilvipalvelun.

 • Vesien- ja merenhoidon sekä ravinteidenkierrätyksen kärkihankehaku

  3.1.2018

  Ympäristöministeriön hankehaku hallituksen vesien- ja merenhoidon ja ravinteidenkierrätysohjelman kärkihankkeiseen käynnistyy 10.1. 2018.

 • Rakentamis- ja ympäristöasioissa tarvitaan valituslupa

  29.12.2017

  Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) valitettaessa vaaditaan valituslupa melkein kaikissa rakenta-mis- ja ympäristöasioissa 1.1.2018 alkaen.

 • Suomen vesi- ja viemäriverkoston tila

  11.1.2018

  Mediaplanetin mainosjulkaisussa mm. Suomen vesi- ja viemäriverkostojen saneerausvelka odottaa lunastamista. Vesihuoltolaitoksilla on avainrooli kunnon selvittämisessä ja pitkäaikaisten saneeraussuunnitelmien luomisessa.

 • Rakentamismääräyskokoelman uudistus

  28.12.2017

  Ympäristöministeriö on saanut päätökseen vuonna 2013 käynnistyneen rakentamismääräyskokoelman uudistustyön. Mittavassa uudistuksessa kokoelma päivitettiin vastaamaan kestävän ja hyvän rakentamisen nykyaikaisia vaatimuksia, vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

 • Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset

  28.12.2017

  Ympäristöministeriö on antanut asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Se noudattaa pääosin nykyisiä määräyksiä. Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyttö. Lisäksi halutaan estää vesivahingot ja vuodot, jotka voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita ja terveyshaittoja.

 • Yhteiskunnallinen yritys - mahdollisuus myös vesihuoltoyhtiöille

  18.12.2017

  Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten.

Jaa sivu:

Tulosta