facebook twitter

Nordic Smart Water Solutions – esite

Ovatko älykkäät vesiratkaisut (smart water) vastaus aikamme vesi- ja ilmastohaasteisiin? Tuleeko digitalisointi parantamaan asiakaspalveluita sekä veden ja ympäristön suojelun keinoja?

Pohjoismainen vesihuoltoala voi auttaa toinen toisiaan tulevaisuuden haasteista selviämisessä, tehostamalla kokemuksista oppimista niin omalla alueella kuin Euroopassa ja maailmalla laajemminkin.

Vesilaitosyhdistys yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen Norsk Vann, Svenskt Vatten ja Danva kanssa on toteuttanut englanninkielisen esitteen nimeltään Smart water solutions - Opportunities and challenges for the water sector.  Julkaisu kiteyttää kokemuksia vesihuoltolaitoksilta Tanskasta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Toiveena on, että case-tapaukset osaltaan innostavat yhä enemmän sitoutumaan vesihuoltoalan älykkäisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin.

Tavoitteena on antaa laaja kuva pohjoismaisilla vesihuoltolaitoksilla käytössä olevista älykkäistä vesihuoltoratkaisuista. Ratkaisuille tyypillistä on, että ne ovat syntyneet tiiviissä yhteistyössä laitosten, kuntien ja niiden kumppaneiden kesken. 

Lataa tästä pdf-esite: Smart water solutions - Opportunities and challenges for the water sector

Sosiaalisessa mediassa hashtag: #Nordicinnovation

Esitteen aiheet esiteltiin 4.-5.11.2019  pidettävän Amsterdam International Water Week 2019 konferenssin (https://www.amsterdamiww.com/) yhteydessä tiistaina 5.11.2019  pidetyssä työpajassa ”Smart water solutions – possibilities and challenges for the water sector” (https://www.conference-form.com/programme/event/4100/ ks. myös pdf-liite.

Aihe oli esillä myös 5.-8.11.2019 Amsterdamissa järjestettävillä Aquatech 2019 -messuilla tiistaina 5.11.2019 IWA 2020 -vastaanotolla Tanskan Paviljongissa sekä keskiviikkona 6.11.2019 Tanskan Paviljongissa7 järjestettyssä tilaisuudessa ”Smart Water Solutions Waterstage”. 

 

AIWW konferenssin Smart Water- työpajan tunnelmia.

Tampere, Finland: Smart urban water systems using real-time monitoring. Petri Jokela, Director of Tampere Utility.
 


Bergen, Norway: Lungegaarden Data Lake in Bergen, Norway – a system to store real—time data in a smart and secure way  Jon Røstum, Powell, representing Bergen Municipality
 

Aihe esiteltiin Aquatech 2019 -messuilla Tanskan Paviljongin vastaanotolla kuvassa vasemmalta Anika Spindelmann, IWA Project Manger, Kamstrup; prof. Kala Vairavamoorthy, IWA Executive Director, IWA; toimitusjohtaja Petri Jokela, Tampereen Vesi; Carl-Emil Larsen CEO, DANVA.
 

Lataa tästä pdf-esite: Smart water solutions - Opportunities and challenges for the water sector

Jaa sivu:

Tulosta