facebook twitter

EurEau valitsi uuden presidentin

Euroopan vesihuoltosektori valitsi Claudia Castell-Exnerin EurEau-presidentiksi seuraavalle kahden vuoden ajanjaksolle. EurEau:n Executive Committeen kokoonpanoon valittiin Osmo Seppälä VVY:stä

Claudia Castell-Exner tulee saksalaisesta DVGW-yhdistyksestä (https://www.dvgw.de/english-pages/), jossa hän johtaa vesihuolto-, laatu- ja käyttötiimiä sekä toimii Euroopan vesipolitiikan johtajana.

”Vesi on arvokasta ja välttämätöntä yhteiskunnallemme. Alamme on kokenut peruspalvelujen tarjoamisessa, mutta kohtaamme haasteita, jotka meidän on ratkaistava, jos haluamme tarjota jatkossakin asiakkaillemme tehokkaasti, kestävän kehityksen mukaisesti ja kohtuuhintaisesti vesihuoltopalveluita”, Castell-Exner korostaa.

”Haluan korostaa veden elintärkeää roolia yhteiskunnassamme. EU:n päättäjien on tehtävä enemmän suojellakseen vesivaroja ja edistääkseen vesihuoltopalveluja. Vesi on asetettava etusijalle poliittisella agendalla, koska se on liian usein syrjäytetty erityisesti suhteessa teollisuuden ja maatalouden taloudellisiin etuihin. Pyrin päättäväisesti vahvistamaan EurEau:n asemaa poliittisesti merkittävänä ”raskaan sarjan pelurina”, kun käsittelyssä ovat globaalit kysymykset, kuten ilmastonmuutos, kannustamalla investointeja ja innovaatioita alalle ”, Castell-Exner painottaa.

Claudialla on yli 25 vuoden kokemus vesihuoltoalalla työskentelystä sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Hänen seuraavien vuosien painopisteiden joukossa on varmistaa, että kuluttajat ja ympäristö otetaan huomioon EU:n keskeisten vesilainsäädäntöjen tarkistamisen yhteydessä, kuten juomavesidirektiivi ja yhdyskuntajätevesidirektiivi, samalla kun ylläpidetään vesihuoltopalveluiden edullisuutta.

EurEau-vaalien, joissa kollegat äänestivät, tulokset ovat seuraavat:
~ Tom Leahy – Irlanti (CCMA) – Chair of the EurEau Committee on Drinking Water (EurEau:n juomavesikomitean puheenjohtaja)

~ Michaël Bentvelsen – Alankomaat (Unie van Watterschappen and Vewin) – co-Chair of the EurEau Committee on Waste Water (EurEau:n jätevesikomitean yhteispuheenjohtajuus)

~ Sarah Gillman – Yhdistynyt kuningaskunta (Water UK) – co-Chair of the EurEau Committee on Waste Water (EurEau:n jätevesikomitean yhteispuheenjohtajuus)

~ Bruno Tisserand – Ranska (FP2E) – Chair of the EurEau Committee on Economics and Legal Affair (EurEau:n lainsäädäntö- ja talouskomitean puheenjohtaja).

EurEau:n Executive Committeen kokoonpanoon valittiin seuraavat jäsenet: Alain Gillis (Belgaqua, Belgia), Osmo Seppälä (VVY, Suomi), Neil Kerr (WSA, Malta), Mircea Macri (ARA, Romania), Iztok Rozman (CCIS-CPU, Slovenia), Mariano Blanco Orozco (AEAS, Espanja) ja Stuart Colville (Water UK, Yhdistynyt kuningaskunta).

Uudet tehtävät alkavat 1. heinäkuuta 2019.

Alkuperäinen uutinen EurEau:n sivuilla: http://www.eureau.org/resources/news/350-eureau-elects-new-president

Lue lisää EurEau:n toimintaan liittyen:

Vesilaitosyhdistys toimii aktiivisesti EU-, EFTA- ja ETA-maiden vesihuoltolaitosjärjestöjen yhteisjärjestössä, EurEau:ssa. EurEau:n tehtävänä on vaikuttaa yhteiseurooppalaisen säännöstön, mm. direktiivien kehittämiseen. Päätöksenteossaan EurEau pyrkii konsensukseen ja kaikilla jäsenmailla on päätöksenteossa yksi ääni. Lue lisää: https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/kansainvalinen-yhteistyo/

EurEau:n lainsäädäntö- ja talouskomitea kokoontui Helsingissä. VVY edistää Suomelle tärkeiden näkökulmien välittymistä EU:n päätöksentekoon. Lue lisää: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/eureau-n-lainsaadanto-ja-talouskomitea-kokoontui-helsingissa/

Vesilaitosyhdistys VVY osallistuu aktiivisesti vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiin vaikuttavien asioiden valmisteluun sekä EU:ssa että Suomessa. EU-tason edunvalvontatyö EurEau:n puitteissa on tullut jatkuvasti tärkeämmäksi. Lue lisää: https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/edunvalvontatyo/

Jaa sivu:

Tulosta