facebook twitter

Energianhallinta: mittarointi

Tavoitteellisen ja tuloksellisen energiatehokkuustyön perustana on, että vesihuoltolaitos tuntee energiankulutuksen jakautumisen ja niiden vaihtelut kohde-, linja- ja laitetasolla. Tutustu aiheeseen energiatehos vesihuoltolaitos tietoaineiston avulla.

Vesihuoltolaitoksen välttämättömiä mittauksia ovat mm. vedentuotannon energiankulutus, vedenjakelun energiankulutus, jätevesiviemäröinnin energiakulutus, jätevedenpuhdistuksen ja lietteenkäsittelyn energiankulutus, oman energiantuotanto, muu energiankulutus.

Hyödylliset energiatehokkuuden tunnusluvut ja niiden edellyttämät mittaukset pitävät sisällään pumput ja pumppaamot (esim. yksittäisten pumppujen hyötysuhteet tehomittaus, pumppukäyrä) sekä ilmastuksen (esim. standardi ilmastustehokkuus ja ominaissähkönkulutus).

Lue tarkemmin aiheesta Motivan aineistosta:
https://www.slideshare.net/MotivaOy/energiatehokas-vesihuoltolaitos-mittarointi

Energiatehokas vesihuoltolaitos -hankkeessa koottu aineisto pitää sisällään kymmeniä tietokortteja vesihuoltolaitosten ydintoimintojen energiatehokkuuden parantamisesta sekä lukuisia esimerkkejä toteutetuista energiafiksuista toimista. Tutustu tietokortteihin ja esimerkkeihin Motivan verkkosivuilta www.motiva.fi/vesihuoltolaitos.

Jaa sivu:

Tulosta