Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Lausunnot

Vesilaitosyhdistyksen viranomaisille ja yhteisöille antamia lausuntoja ja kannanottoja (alkaen vuodesta 2017). Tässä esitettyjen lisäksi Vesilaitosyhdistys antaa varsinaisille jäsenille kirjallisia lausuntoja ja kommentteja, joita ei julkaista.

 

 

 

 

 • Kokonaishoitopalvelua koskevat verosäännökset/Eduskunta

  15.11.2017

  HE 155/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta.

 • Ympäristönsuojelulain muutos ilmoitusmenettely/YM

  13.10.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

 • Kokonaishoitopalvelua koskevat verosäännökset/VM

  13.10.2017

  Hallituksen esityksen luonnos laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta. Ehdotetut säännökset koskevat elinkaarihankkeiden tulojen ja menojen jaksottamista sekä arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohtaa.

 • Valtion vuoden 2018 talousarvioesitys/Eduskunta

  2.10.2017

  Lausunto valtion vuoden 2018 talousarvioesityksestä (HE 106/2017 vp).

 • Kansallinen CBRNE-strategia/SM

  22.9.2017

  Lausunto luonnoksesta kansalliseksi CBRNE-strategiaksi.

 • Yksityistielain muutos/LVM

  4.9.2017

  Ehdotuksen mukaan kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät annettaisiin muille viranomaisille. Johtojen ja muiden laitteiden sijoittajasta tulisi tiekunnan osakas. Lupamenettelyiden keventämiseksi ja selkeyttämiseksi tieoikeuden määritelmää laajennettaisiin. Tieoikeus perustettaisiin jatkossa kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista varten. Jatkossa tiekunta olisi se taho, joka antaisi luvan johtojen sijoittamiseen yksityistien tiealueelle. Tienkäyttöoikeuteen liittyisi velvollisuus maksaa tien kunnossapitoon liittyviä maksuja.

 • Talousvesiasetuksen muutos/STM

  18.8.2017

  Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 muuttamiseksi

 • Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta/YM

  30.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta

 • Naapuruusoikeudellinen luvantarveperuste/YM

  7.6.2017

  Lausunto selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista.

 • Työsuojelu ja työturvallisuus/STM

  5.4.2017

  Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta muistioineen.

 • VnP 366/1994:n kumoamista/YM

  4.4.2017

  Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta

 • Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma/YM

  30.3.2017

 • Hajavesiasetus/YM

  20.1.2017

  Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella

 • Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja –käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta/Eduskunta

  3.3.2016

  HE 116/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentami-sesta ja –käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta.

 • Maakuntauudistus erityislait/VM

  19.6.0107

  Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsää-dännöksi

Jaa sivu:

Tulosta