facebook twitter

Kokonaishoitopalvelua koskevat verosäännökset/Eduskunta

HE 155/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta.

15.11.2017
Eduskunnan verojaosto
sara.kuitunen@eduskunta.fi   

                               

HE 155/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta – Vesilaitosyhdistyksen lausunto

 

Verojaosto perjantai 17.11.2017 klo 10:15 / HE 155/2017 vp / Asiantuntijapyyntö

 

Viite: sähköpostitse 9.11.2017 saapunut lausuntopyyntönne

 

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninämme on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Järjestetty vesihuolto kattaa tällä hetkellä talousveden osalta yli 90 % ja jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta yli 80 % Suomen väestöstä. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoja on vastaavasti noin 100 000 km ja viemäriverkostoa noin 50 000 km.

 

Vesilaitosyhdistys toteaa kunnioittaen seuraavaa: 

 

Kokonaishoitopalvelua koskevien verosäännösten soveltamisalaa elinkeinoverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa laajennettaisiin siten, että se koskisi muitakin kuin valtion väylähankkeita.  Vesilaitosyhdistys pitää säännösten soveltamisalan laajentamista perusteltuna.

 

Muutokset koskisivat tiehen, rautatiehen, rakennukseen ja pysyvään rakennelmaan sekä niihin tai niiden käyttöön välittömästi liittyvään irtaimistoon kohdistuviin suunnittelu-, rakentamis- rahoitus- ja kunnossapitopalveluihin sovellettavia säännöksiä.  Edellytyksenä on, että hanke muodostaa palvelukokonaisuuden. Esitetyt säännökset koskisivat uudisrakennushankkeiden lisäksi myös peruskorjaushankkeita.

 

Vesilaitosyhdistys pitää tärkeänä, että kaikki infra- ja tilahankkeet voidaan toteuttaa kokonaispalvelusopimuksella, jossa kokonaispalvelusta saadut tulot voidaan tulouttaa ja palveluntuotannosta aiheutuvat menot voidaan vähentää koko sopimuskauden aikana. Esitys tarkoittaa edellä mainittujen verosäännösten kohtuullistamista ja järkevöittämistä kokonaispalveluhankkeissa. Vesilaitosyhdistys kannattaa muutosesitystä.

 

Elinkaarihankkeiden edellytyksiä on jo varsin paljon selvitelty vesihuollossa ja joitakin hankkeita on jo toteutettukin. Jos lainsäädäntö ei vaikeuta elinkaarihankkeiden toteuttamista, niitä tullaan todennäköisesti toteuttamaan nykyistä enemmän. Elinkaarimalli yleistynee varsin nopeasti vesihuollossa niin uudisrakentamishankkeissa kuin korjausrakentamisessakin (ml. myös verkostosaneeraukset).

Osmo Seppälä, toimitusjohtaja
Anneli Tiainen, lakiasiain päällikkö

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta